Apartments for sale near the Scherbinka station (MCD)

Loading...
1-BD Apartment Sale, 34.64 sq. m. at Ostafevo, Ostafyevskoe Highway, 12к1, Ryazanovskoe Settlement, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
Studio Apartment Sale, 27.57 sq. m. at Ostafevo, Ostafyevskoe Highway, 12к1, Ryazanovskoe Settlement, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 34.61 sq. m. at Ostafevo, Ostafyevskoe Highway, 12к1, Ryazanovskoe Settlement, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 57.4 sq. m. at Ostafevo, Ostafyevskoe Highway, 12к1, Ryazanovskoe Settlement, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 34.61 sq. m. at Ostafevo, Ostafyevskoe Highway, 12к1, Ryazanovskoe Settlement, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
Studio Apartment Sale, 23.18 sq. m. at Ostafevo, Ostafyevskoe Highway, 12к1, Ryazanovskoe Settlement, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
Studio Apartment Sale, 22.1 sq. m. at Gogol Park, ulitsa Gogolya, 3, Lyubertsy, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
Studio Apartment Sale, 24 sq. m. at Gogol Park, ulitsa Gogolya, 3, Lyubertsy, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
Studio Apartment Sale, 22.2 sq. m. at Gogol Park, ulitsa Gogolya, 3, Lyubertsy, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
Studio Apartment Sale, 26.3 sq. m. at Gogol Park, ulitsa Gogolya, 3, Lyubertsy, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
Studio Apartment Sale, 23.18 sq. m. at Ostafevo, Ostafyevskoe Highway, 12к1, Ryazanovskoe Settlement, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 34.64 sq. m. at Ostafevo, Ostafyevskoe Highway, 12к1, Ryazanovskoe Settlement, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
Studio Apartment Sale, 23.18 sq. m. at Ostafevo, Ostafyevskoe Highway, 12к1, Ryazanovskoe Settlement, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 57.4 sq. m. at Ostafevo, Ostafyevskoe Highway, 12к1, Ryazanovskoe Settlement, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
Studio Apartment Sale, 27.57 sq. m. at Ostafevo, Ostafyevskoe Highway, 12к1, Ryazanovskoe Settlement, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 65.2 sq. m. at Gogol Park, ulitsa Gogolya, 3, Lyubertsy, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
Studio Apartment Sale, 34.44 sq. m. at Ostafevo, Ostafyevskoe Highway, 12к1, Ryazanovskoe Settlement, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
Studio Apartment Sale, 22.54 sq. m. at Ostafevo, Ostafyevskoe Highway, 12к1, Ryazanovskoe Settlement, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
Studio Apartment Sale, 23.6 sq. m. at Yunino, Mostotresta Street, 10, Scherbinka, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
2-BD Apartment Sale, 55.85 sq. m. at Yunino, Mostotresta Street, 10, Scherbinka, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 32.37 sq. m. at Yunino, Mostotresta Street, 10, Scherbinka, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
Studio Apartment Sale, 19.87 sq. m. at Yunino, Mostotresta Street, 10, Scherbinka, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
Studio Apartment Sale, 19.8 sq. m. at Nikolskie Luga, Varshavskoye Highway, вл266с1, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
5,589,812 ₽
Apartment19.8 sq. m.studio

New Developments

Suitable new developments based on your search.
Stolichnye Polyany
Completed
Delivery in 2019 — 2021
Stolichnye Polyany
Nikolskie Luga
Partly completed
Delivery in 2023 — 2024
Vostochnoe Butovo
Partly completed
Delivery in 2018 — 2025
Alkhimovo
Partly completed
Delivery in 2021 — 2025
Yzhnye Sady
Partly completed
Delivery in 2023 — 2025

Nearby Areas