1-BD apartments for sale near the Scherbinka station (MCD)

Found: 828
1-BD Apartment Sale, 29.4 sq. m. at Gogol Park, ulitsa Gogolya, 3, Lyubertsy, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 54.97 sq. m. at Ostafevo, Ostafyevskoe Highway, 12к1, Ryazanovskoe Settlement, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 53.04 sq. m. at Ostafevo, Ostafyevskoe Highway, 12к1, Ryazanovskoe Settlement, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 32.2 sq. m. at Vostochnoe Butovo, Krymskaya Street, 13, rabochiy posyolok Bobrovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 34.8 sq. m. at Nikolskie Luga, Varshavskoye Highway, вл266с1, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
8,374,927 ₽
Apartment34.8 sq. m.1 bed
1-BD Apartment Sale, 60.29 sq. m. at Ostafevo, Ostafyevskoe Highway, 12к1, Ryazanovskoe Settlement, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 53.95 sq. m. at Ostafevo, Ostafyevskoe Highway, 12к1, Ryazanovskoe Settlement, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 34.4 sq. m. at Yunino, Mostotresta Street, 10, Scherbinka, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 32.6 sq. m. at Yunino, Mostotresta Street, 10, Scherbinka, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 32.3 sq. m. at Vostochnoe Butovo, Krymskaya Street, 13, rabochiy posyolok Bobrovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 34.1 sq. m. at Vostochnoe Butovo, Krymskaya Street, 13, rabochiy posyolok Bobrovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 54.97 sq. m. at Ostafevo, Ostafyevskoe Highway, 12к1, Ryazanovskoe Settlement, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 52.5 sq. m. at Gogol Park, ulitsa Gogolya, 3, Lyubertsy, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 41.2 sq. m. at Gogol Park, ulitsa Gogolya, 3, Lyubertsy, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 41.2 sq. m. at Gogol Park, ulitsa Gogolya, 3, Lyubertsy, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 35.4 sq. m. at Gogol Park, ulitsa Gogolya, 3, Lyubertsy, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 34.2 sq. m. at Vostochnoe Butovo, Krymskaya Street, 13, rabochiy posyolok Bobrovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 35.9 sq. m. at Vostochnoe Butovo, Krymskaya Street, 13, rabochiy posyolok Bobrovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 34.1 sq. m. at Vostochnoe Butovo, Krymskaya Street, 13, rabochiy posyolok Bobrovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 57.4 sq. m. at Ostafevo, Ostafyevskoe Highway, 12к1, Ryazanovskoe Settlement, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 39.8 sq. m. at Nikolskie Luga, Varshavskoye Highway, вл266с1, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
8,685,696 ₽
Apartment39.8 sq. m.1 bed
1-BD Apartment Sale, 53.04 sq. m. at Ostafevo, Ostafyevskoe Highway, 12к1, Ryazanovskoe Settlement, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map

New Developments

Suitable new developments based on your search.
Nikolskie Luga
Partly completed
Delivery in 2023 — 2024
Vostochnoe Butovo
Partly completed
Delivery in 2018 — 2025
Alkhimovo
Partly completed
Delivery in 2021 — 2025
Suhanovo Spa Deluxe (Suhanovo Spa Delyuks)
Completed
Delivery in 2021
Suhanovo Spa Deluxe (Suhanovo Spa Delyuks)
Novoe Butovo
Completed
Delivery in 2022
Novaya Shcherbinka
Under construction
Delivery in 2025

Nearby Areas