About
Apartments
Latest
Nearby Buildings

Pervy Yuzhny Building

Under construction
Delivery in 2025 — 2026
Address
zhiloy kompleks Pervy Yuzhny
Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Pervy Yuzhny Building

Location

Location and nearest infrastructure of the Pervy Yuzhny new development.

Discounts

Offers with discounts in the Pervy Yuzhny.

Latest

New offers for sale in the Pervy Yuzhny building.
2-BD Apartment Sale, 59.2 sq. m. at Pervy Yuzhny, zhiloy kompleks Pervy Yuzhny, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
11,088,160 ₽
Apartment59.2 sq. m.2 beds
2-BD Apartment Sale, 58.5 sq. m. at Pervy Yuzhny, zhiloy kompleks Pervy Yuzhny, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
10,942,425 ₽
Apartment58.5 sq. m.2 beds
1-BD Apartment Sale, 38.1 sq. m. at Pervy Yuzhny, zhiloy kompleks Pervy Yuzhny, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
7,795,260 ₽
Apartment38.1 sq. m.1 bed
3-BD Apartment Sale, 62.8 sq. m. at Pervy Yuzhny, zhiloy kompleks Pervy Yuzhny, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
11,862,920 ₽
Apartment62.8 sq. m.3 beds
Studio Apartment Sale, 25.4 sq. m. at Pervy Yuzhny, zhiloy kompleks Pervy Yuzhny, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
6,149,340 ₽
Apartment25.4 sq. m.studio
Studio Apartment Sale, 25.4 sq. m. at Pervy Yuzhny, zhiloy kompleks Pervy Yuzhny, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
6,136,640 ₽
Apartment25.4 sq. m.studio
2-BD Apartment Sale, 60.8 sq. m. at Pervy Yuzhny, zhiloy kompleks Pervy Yuzhny, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
11,387,840 ₽
Apartment60.8 sq. m.2 beds
Studio Apartment Sale, 25.1 sq. m. at Pervy Yuzhny, zhiloy kompleks Pervy Yuzhny, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
6,189,660 ₽
Apartment25.1 sq. m.studio
2-BD Apartment Sale, 52.8 sq. m. at Pervy Yuzhny, zhiloy kompleks Pervy Yuzhny, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
11,832,480 ₽
Apartment52.8 sq. m.2 beds
2-BD Apartment Sale, 52.8 sq. m. at Pervy Yuzhny, zhiloy kompleks Pervy Yuzhny, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
11,990,880 ₽
Apartment52.8 sq. m.2 beds
1-BD Apartment Sale, 34.2 sq. m. at Pervy Yuzhny, zhiloy kompleks Pervy Yuzhny, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
7,920,720 ₽
Apartment34.2 sq. m.1 bed
2-BD Apartment Sale, 52.8 sq. m. at Pervy Yuzhny, zhiloy kompleks Pervy Yuzhny, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
11,858,880 ₽
Apartment52.8 sq. m.2 beds
Fast selection of apartments in new developments. For Free
or

Nearby New Developments

All new developments within a radius of 3 km from the Pervy Yuzhny.