New developments in Leninskaya ulitsa, Zhabkino Village, Leninskiy City District, Moscow Region

Found: 0

Nearby new developments

Suitable nearby new developments based on your search.
Vostochnoe Butovo
Partly completed
Delivery in 2018 — 2025
Yutanovo
Partly completed
Delivery in 2023 — 2025
Yzhnaya Bitsa
Partly completed
Delivery in 2020 — 2025
Zhivopisnyi
Partly completed
Delivery in 2023 — 2024
Varshavskie Vorota
Under construction
Delivery in 2026
Varshavskie Vorota
MFK «Varshavskie vorota»
Under construction
Delivery in 2025
MFK «Varshavskie vorota»
Rezidentsiya 15
Under construction
Delivery in 2024