New developments in Skandinaviya Residential Complex, Sosenskoye Settlement, Novomoskovskiy Administrative Okrug, Moscow

Found: 1

Nearby new developments

Suitable nearby new developments based on your search.
Stolichnye Polyany
Completed
Delivery in 2019 — 2021
Stolichnye Polyany
Yzhnye Sady
Partly completed
Delivery in 2023 — 2025
Buninskie Kvartaly
Under construction
Delivery in 2024 — 2025
Dzen-Kvartaly
Under construction
Delivery in 2024 — 2025
FOREVILLE (Forevill)
Under construction
Delivery in 2026

Nearby Areas