New developments in kvartal № 23, Filimonkovskoye Municipal Formation, Novomoskovskiy Administrative Okrug, Moscow

Found: 1
Tsvetochnye Poliany
Partly completed
Delivery in 2021 — 2026

Nearby new developments

Suitable nearby new developments based on your search.
Tsvetochnye Polyany City
Under construction
Delivery in 2024 — 2026
Pervyi Moskovskiy
Partly completed
Delivery in 2017 — 2026
Rodniye Kvartaly
Under construction
Delivery in 2026
Novye Vatutinki, mkr Tsentralny
Under construction
Delivery in 2024

Nearby Areas