1-BD apartments for sale near the Ulitsa Skobelevskaya metro station

Found: 413
1-BD Apartment Sale, 32.2 sq. m. at Vostochnoe Butovo, Krymskaya Street, 13, rabochiy posyolok Bobrovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 34.8 sq. m. at Nikolskie Luga, Varshavskoye Highway, вл266с1, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
8,374,927 ₽
Apartment34.8 sq. m.1 bed
1-BD Apartment Sale, 32.3 sq. m. at Vostochnoe Butovo, Krymskaya Street, 13, rabochiy posyolok Bobrovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 34.1 sq. m. at Vostochnoe Butovo, Krymskaya Street, 13, rabochiy posyolok Bobrovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 34.2 sq. m. at Vostochnoe Butovo, Krymskaya Street, 13, rabochiy posyolok Bobrovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 35.9 sq. m. at Vostochnoe Butovo, Krymskaya Street, 13, rabochiy posyolok Bobrovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 34.1 sq. m. at Vostochnoe Butovo, Krymskaya Street, 13, rabochiy posyolok Bobrovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 39.8 sq. m. at Nikolskie Luga, Varshavskoye Highway, вл266с1, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
8,685,696 ₽
Apartment39.8 sq. m.1 bed
1-BD Apartment Sale, 39.2 sq. m. at Vostochnoe Butovo, Krymskaya Street, 13, rabochiy posyolok Bobrovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 38.7 sq. m. at Vostochnoe Butovo, Krymskaya Street, 13, rabochiy posyolok Bobrovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 41.7 sq. m. at Vostochnoe Butovo, Krymskaya Street, 13, rabochiy posyolok Bobrovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 35.9 sq. m. at Vostochnoe Butovo, Krymskaya Street, 13, rabochiy posyolok Bobrovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 41.6 sq. m. at Vostochnoe Butovo, Krymskaya Street, 13, rabochiy posyolok Bobrovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 32.2 sq. m. at Vostochnoe Butovo, Krymskaya Street, 13, rabochiy posyolok Bobrovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 44.9 sq. m. at Vostochnoe Butovo, Krymskaya Street, 13, rabochiy posyolok Bobrovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 35.3 sq. m. at Vostochnoe Butovo, Krymskaya Street, 13, rabochiy posyolok Bobrovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 41.7 sq. m. at Vostochnoe Butovo, Krymskaya Street, 13, rabochiy posyolok Bobrovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 34.1 sq. m. at Nikolskie Luga, Varshavskoye Highway, вл266с1, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
8,269,363 ₽
Apartment34.1 sq. m.1 bed
1-BD Apartment Sale, 34.3 sq. m. at Nikolskie Luga, Varshavskoye Highway, вл266с1, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
8,617,547 ₽
Apartment34.3 sq. m.1 bed
1-BD Apartment Sale, 44.5 sq. m. at Nikolskie Luga, Varshavskoye Highway, вл266с1, Moscow, Russia
Floor plan
Photos
Map
9,646,594 ₽
Apartment44.5 sq. m.1 bed
1-BD Apartment Sale, 34.1 sq. m. at Vostochnoe Butovo, Krymskaya Street, 13, rabochiy posyolok Bobrovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 39.1 sq. m. at Vostochnoe Butovo, Krymskaya Street, 13, rabochiy posyolok Bobrovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map
1-BD Apartment Sale, 35.4 sq. m. at Vostochnoe Butovo, Krymskaya Street, 13, rabochiy posyolok Bobrovo, Leninskiy City District, Moscow Region, Russia
Floor plan
Photos
Map

New Developments

Suitable new developments based on your search.
Stolichnye Polyany
Completed
Delivery in 2019 — 2021
Stolichnye Polyany
Nikolskie Luga
Partly completed
Delivery in 2023 — 2024
Yzhnaya Bitsa
Partly completed
Delivery in 2020 — 2025
Yzhnye Sady
Partly completed
Delivery in 2023 — 2025
Novoe Butovo
Completed
Delivery in 2022

Nearby Areas