Stolichnye Polyany Building

Жилой
Address
Polyany Street, 5Ак1
Moscow, Russia

Latest

New offers for sale in the Stolichnye Polyany building.
Floor plan
Photos
Map
Stolichnye Polyany
Polyany Street, 5Ак1
11,294,244 ₽
Flat38.6 sq. m.1 bed
Floor plan
Photos
Map
Stolichnye Polyany
Polyany Street, 5Ак1
11,681,761 ₽
Flat40.3 sq. m.1 bed
Floor plan
Photos
Map
Stolichnye Polyany
Polyany Street, 5Ак1
14,357,655 ₽
Flat58.5 sq. m.2 beds
Floor plan
Photos
Map
Stolichnye Polyany
Polyany Street, 5Ак1
17,750,376 ₽
Flat66.9 sq. m.2 beds